Naše aktivita ve Future Leaf je podpořena dobrovolnickým programem Evropské unie s názvem Evropský sbor solidarity. Tento program kromě mezinárodních dobrovolnických projektů podporuje i tzv. Solidární projekty, které jsou organizovány na lokální úrovni. Solidární projekty pomáhají mladým lidem uskutečnit jejich nápady a projekty, které mají za úkol zlepšit situaci v jejich místě bydliště nebo mají pozitivní dopad na určitou skupinu obyvatel.

V rámci našeho solidárního projektu organizujeme různé akce pro veřejnost – praktické workshopy z oblasti udržitelného způsobu života a přednášky o dobrovolničení a cestování v různých koutech světa. Neváhej se k nám přidat a dozvědět se něco nového!

O Evropském sboru solidarity se můžete dočíst více na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce nebo Evropském portálu pro mládež.