Vypouštění kaprů

Blíží se Vánoce a mnoho rodin má ve zvyku vypouštět zakoupené kapry zpět do přírody a dát jim tak „svobodu“. Avšak tento zdánlivě blahosklonný čin způsobuje kaprovi krutou smrt. 

Nejen že je zvíře vystaveno zbytečnému stresu při manipulaci, chovu ve vaně, hlazení dětmi aj., ale už samotný transport živého kapra domů bývá krutý. Snad nejhorší způsob je přenos v igelitové tašce, která rybě přilne na těle a znemožní jí tak pohybovat ústy a skřelemi. To znamená, že při tomto způsobu transportu se kapr dusí. Z výše uvedených důvodů je zřejmé, že když přijde na řadu samotné vypuštění do volné přírody, je zvíře zcela vyčerpané. Kapr je velmi náchylný na změny teplot, a proto mu po vhození do vody hrozí teplotní šok. To vede k tomu, že nemůže efektivně vylučovat metabolity a otráví se vlastním amoniakem. Pokud tohle nezpůsobilo jeho smrt, uhyne stejně hlady nebo na vyčerpání. Důvodem je jeho vylačnění před samotným prodejem kvůli kulinářskému požitku. Je tedy zřejmé, že vypuštěný vyhladovělý kapr nemá potřebné zásobní látky, aby přežil zimní období. Navíc je vysoká pravděpodobnost, že při manipulaci a hlazení dětmi, byla narušena jeho slizová vrstva na těle, která pro něho hraje velmi důležitou roli. Má zásadní ochranou funkci. Chrání rybu proti parazitům, infekcím, odřením, snižuje povrchové tření při pohybu ve vodě aj. Při špatné manipulaci se sliz sedře a ryba se stává zranitelná vůči těmto vnějším vlivům, což může mít fatální následky. 

Podle zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týraní považuji vypuštění kapra zpět do volné přírody za týrání z mnoha důvodů. Jeden z nich je uveden v §4 j), kdy se za týrání považuje vyvolávat bezdůvodně nepřiměřené působení stresových vlivů biologické, fyzikální nebo chemické povahy. Navíc podle §6 je zakázáno zvíře opustit s úmyslem se ho zbavit nebo je vyhnat. Za opuštění zvířete se nepovažuje vypuštění zvířete do jeho přirozeného prostředí, pokud je to vhodné z hlediska stavu zvířete a podmínek prostředí, což v případě vánočních kaprů vhodné není.

Pokud si tedy kapra kupujete kvůli jeho následnému vypuštění, abyste udělali nějaký dobrý skutek, raději si ho nekupujte vůbec. Náhradou pro dobrý pocit může být třeba zakoupení/vytvoření krmítka pro ptáky nebo malý příspěvek tam, kde je to potřeba. A pro ty, kteří rádi vidí kapra na svém talíři, doporučuji nechat rybu usmrtit na místě, nebo zbytečně neprodlužovat její trápení při transportu a pobytu v chlorované vodě ve vaně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *